Oogtest 4: Kleurenafwijkingen – 1

Kijk naar het plaatje. Als je het getal 182 kan zien is er geen kleurafwijking. Als je alleen het getal “8” ziet is het mogelijk dat je een “rood-groen afwijking” hebt (doe de volgende test als een extra controle). Als je alleen het getal 12 kan zien, dan heb je wellicht een “blauw-geel afwijking”.  Laat u verder controleren door een specialist.

Ogentest 4 - Kleurafwijkingen

Oogtest 3 Oogtest 5